Students

Are you our student?

Discover useful information about open projects and find learning materials. Visit each section to find out the details.

Theses in progress

Engineering projects

 • No projects in progress at the moment…
  W tej chwili żadne tematy prac dyplomowych inżynierskich nie są realizowane

Master theses

 • Nickel-cobalt-graphene composite electrodes for oxidation of selected organic compounds
  Elektrody kompozytowe niklowo-kobaltowo-grafenowe do procesu utleniania wybranych związków organicznych
  Author: Paulina Rzepka
  Supervisor: Wojciech Simka
  Supervisor: Ewelina Urbańczyk
 • Functionlization of oxide layers on an aluminium alloy by corrosion inhibitors via plasma electrolytic oxidation
  Funkcjonalizacja warstw tlenkowych na stopie glinu inhibitorami korozji metodą plazmowego utleniania elektrochemicznego
  Author: Marta Wala
  Supervisor: Prof. Wojciech Simka
  Tutor: Maciej Sowa
 • Investigations of anodization of TiZn alloy
  Badania nad anodowaniem stopu TiZn
  Author: Anna Karaczyn
  Supervisor: Joanna MIchalska
 • Formation of ZnO-TiO2 layers on titanium alloys by plasma electrolytic oxidation
  Otrzymywanie warstw ZnO-TiO2 na stopach tytanu metodą plazmowego utleniania elektrochemicznego
  Author: Alicja Grzybek
  Supervisor: Joanna Michalska
 • Investigations of functional and hybrid layers formation on a titanum alloy
  Badania nad otrzymywaniem funkcjonalnych, hybrydowych warstw na powierzchni stopu tytanu
  Author: Aleksandra Pradelska
  Supervisor: Alicja Kazek-Kęsik
 • Studies of metals recovery from the sludge formed in course of zinc production
  Badania nad wydzielaniem metali z szlamu powstałego w procesie produkcji cynku
  Author: Agata Wyciszkiewicz
  Supervisor: Prof. Wojciech Simka
 • Studies of electrochemical oxidation of selected engineering materials
  Badania nad utlenianiem elektrochemicznym wybranych materiałów inżynierskich
  Author: Bartosz Farnik
  Supervisor: Prof. Wojciech Simka
 • Nickel-cobalt-carbon nanotubes composite electrodes for oxidation process of selected organic compounds
  Elektrody kompozytowe nikiel-kobalt-nanorurki węglowe do procesu utleniania wybranych związków organicznych
  Author: Natalia Gibas
  Supervisor: Prof. Wojciech Simka
  Tutor: Ewelina Urbańczyk
 • Long-term corrosion studies of selected metals and alloys in physiological solutions
  Długoterminowe badania korozyjne wybranych metali i stopów w roztworach fizjologicznych
  Author: Eryk Karwot
  Supervisor: Prof. Wojciech Simka
  Tutor: Maciej Sowa
 • Corrosion studies of aluminium in selected technological media
  Badania korozji aluminium w wybranych mediach technologicznych
  Author: Marek Fisienia
  Supervisor: Prof. Wojciech Simka
  Tutor: Maciej Sowa
 • Formation of functional oxide coatings on aluminium by plasma electrolytic oxidation
  Wytwarzanie funkcjonalnych powłok tlenkowych metodą plazmowego utleniania elektrochemicznego na powierzchni aluminium
  Author: Kamil Boroń
  Supervisor: Prof. Wojciech Simka
  Tutor: Maciej Sowa
 • Study of catalytic properties of electrochemically formed TiO2-ZnO system
  Badania właściwości katalitycznych układu TiO2-ZnO wytworzonego elektrochemicznie
  Author: Aleksandra Gałązka
  Supervisor: Joanna Michalska
 • Plasma electrolytic oxidation of Ni-Ti alloy
  Plazmowe utlenianie elektrochemiczne stopu Ni-Ti
  Author: Agnieszka Jóźwik
  Supervisor: Prof. Wojciech Simka
 • Surface modification of Ti-Zn alloy by anodic oxidation
  Modyfikacja warstwy wierzchniej stopu Ti-Zn metodą utleniania anodowego
  Author: Anna Sawicka
  Supervisor: Prof. Wojciech Simka

Research projects (for SKNCh)

 • No research topics are realized at the moment…
  W tej chwili nie są realizowane żadne prace badawcze

Ph.D. dissertations

 • Investigations of electrocatalytic activity of composite electrodes based on nanometric carbon forms
  Badanie aktywności elektrokatalitycznej elektrod kompozytowych opartych o nanometryczne formy węgla
  Author: Ewelina Urbańczyk
  Supervisor: Prof. Wojciech Simka
  Co-supervisor: Artur Maciej

Our partners